SAMEN STERK IN ONDERWIJS

"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.
Wel kunnen we ervoor zorgen dat ze allemaal schitteren."

Vanuit een christelijke inspiratie een degelijk
onderwijsaanbod geven.

Ontwikkelingskansen geven aan de totale persoonlijkheid
van elk kind.

Doeltreffende didactische aanpak in een stimulerend en
hartelijk opvoedingsklimaat.

Digitale leeromgeving creëren met ook aandacht voor
creativiteit.

Brede zorg voor elk uniek kind in samenwerking en ruim
overleg met ouders.

Vestiging 1

Bosstraat 179, 9240 Zele
052 45 09 66
directie.heikant@kaozele.be

Vestiging 2

Bosstraat 169, 9240 Zele
052 45 09 66
directie.heikant@kaozele.be
KaO Zele is een koepelorganisatie van: VZW. Vrij Onderwijs Zele & VZW. Katholieke School Zele-Heikant
Vestiging Centrum Heilig Hartplein 10, 9240 Zele | Vestiging Heikant Bosstraat 179, 9240 Zele | M. Algemeen Directeur | T. 052 45 26 06
Ondernemingsnummer 0414.413.791 | Ondernemingsnummer 0434.748.456
KaO Zele is een koepelorganisatie van: VZW. Vrij Onderwijs Zele & VZW. Katholieke School Zele-Heikant
Vestiging Centrum Heilig Hartplein 10, 9240 Zele | Vestiging Heikant Bosstraat 179, 9240 Zele | M. Algemeen Directeur | T. 052 45 26 06
Ondernemingsnummer 0414.413.791 | Ondernemingsnummer 0434.748.456