SAMEN STERK IN ONDERWIJS

Katholiek Onderwijs Zele bestaat uit 7 scholen met 2
schoolbesturen.

Dagelijks engageren een 350-tal leerkrachten en medewerkers
zich in onze scholen voor kwalitatief onderwijs ten behoeve van
de kinderen.

KaOZele heeft de opdracht en de taak om het draagvlak van de
scholen te verhogen, om de beschikbare middelen zo efficiënt
mogelijk aan te wenden en om het management te
ondersteunen, te versterken en te verbeteren. Door het verhogen
van expertise en professionaliseren van schoolbesturen, directies
en leerkrachten staat onze scholengemeenschap voor een
sterker onderwijs, garandeert het de onderwijskwaliteit van al
onze scholen en komt ten goede aan elk kind/student.

Dit is het engagement dat de schoolbesturen opnemen.
Dat is ook het engagement waarvoor we op ieders steun rekenen.

Vestiging Centrum

H. Hartplein 10, 9240 Zele
052 45 26 06
secretariaat.vrijonderwijszele@kaozele.be

Vestiging Heikant

Bosstraat 179, 9240 Zele
052 45 09 66
Basisschool Heikant
KaO Zele is een koepelorganisatie van: VZW. Vrij Onderwijs Zele & VZW. Katholieke School Zele-Heikant
Vestiging Centrum Heilig Hartplein 10, 9240 Zele | Vestiging Heikant Bosstraat 179, 9240 Zele | M. Algemeen Directeur | T. 052 45 26 06
Ondernemingsnummer 0414.413.791 | Ondernemingsnummer 0434.748.456
KaO Zele is een koepelorganisatie van: VZW. Vrij Onderwijs Zele & VZW. Katholieke School Zele-Heikant
Vestiging Centrum Heilig Hartplein 10, 9240 Zele | Vestiging Heikant Bosstraat 179, 9240 Zele | M. Algemeen Directeur | T. 052 45 26 06
Ondernemingsnummer 0414.413.791 | Ondernemingsnummer 0434.748.456